transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A comparison of the long-term consequences of vaginal delivery versus caesarean section on the prevalence, severity and bothersomeness of urinary incontinence subtypes: a national cohort study in primiparous women.

Författare och institution:
Maria Gyhagen (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Maria Bullarbo (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Tf Nielsen (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Ian Milsom (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology, 120 ( 12 ) s. 1548–1555
ISSN:
1471-0528
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To study the effect of one vaginal delivery (VD) compared with one caesarean section (CS) on the prevalence, severity and bothersomeness of urinary incontinence (UI) subtypes-stress (SUI), urge (UUI) and mixed (MUI)-20 years after delivery.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Postens nummer:
183130
Posten skapad:
2013-09-11 14:59
Posten ändrad:
2013-10-14 13:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007