transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Microglia/Macrophage-Derived Inflammatory Mediators Galectin-3 and Quinolinic Acid are Elevated in Cerebrospinal Fluid from Newborn Infants After Birth Asphyxia.

Författare och institution:
Karin Sävman (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Melvyn P Heyes (-); Pernilla Svedin (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Anna Karlsson (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning)
Publicerad i:
Translational stroke research, 4 ( 2 ) s. 228-235
ISSN:
1868-4483
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Activation of microglia/macrophages is important in neonatal hypoxic-ischemic (HI) brain injury. Based on experimental studies, we identified macrophage/microglia-derived mediators with potential neurotoxic effects after neonatal HI and examined them in cerebrospinal fluid (CSF) from newborn infants after birth asphyxia. Galectin-3 is a novel inflammatory mediator produced by microglia/macrophages. Galectin-3 is chemotactic for inflammatory cells and activates nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) oxidase resulting in production and release of reactive oxygen species (ROS). Matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) is a tissue-degrading protease expressed by activated microglia in the immature brain after HI. Both galectin-3 and MMP-9 contribute to brain injury in animal models for neonatal HI. Quinolinic acid (QUIN) is a neurotoxic N-methyl-d-aspartate (NMDA) receptor agonist also produced by activated microglia/macrophages. Galectin-3 and MMP-9 were measured by ELISA and QUIN by mass spectrometry. Asphyxiated infants (n = 20) had higher levels of galectin-3 (mean (SEM) 2.64 (0.43) ng/mL) and QUIN (335.42 (58.9) nM) than controls (n = 15) (1.36 (0.46) ng/mL and 116.56 (16.46) nM, respectively), p < 0.05 and p < 0.01. Infants with septic infections (n = 10) did not differ from controls. Asphyxiated infants with abnormal outcome had higher levels of galectin-3 (3.96 (0.67) ng/mL) than those with normal outcome (1.76 (0.32) ng/mL), p = 0.02, and the difference remained significant in the clinically relevant group of infants with moderate encephalopathy. MMP-9 was detected in few infants with no difference between groups. The potentially neurotoxic macrophage/microglia-derived mediators galectin-3 and QUIN are increased in CSF after birth asphyxia and could serve as markers and may contribute to injury.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området ->
Immunbiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
183060
Posten skapad:
2013-09-11 08:50
Posten ändrad:
2013-09-26 13:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007