transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cord blood neutrophils display a galectin-3 responsive phenotype accentuated by vaginal delivery.

Författare och institution:
Martina Sundqvist (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Veronica Osla (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Bo Jacobsson (-); Anna Rudin (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Karin Sävman (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Anna Karlsson (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning)
Publicerad i:
BMC pediatrics, 13 s. artikel nr 128
ISSN:
1471-2431
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Term neonates are at increased risk of infections due to undeveloped immune mechanisms, and proper neutrophil function is important for perinatal immune defence. Galectin-3, an endogenous β-galactoside-binding lectin, is emerging as an inflammatory mediator and we have previously shown that primed/activated, but not resting, adult neutrophils respond to this lectin by production of reactive oxygen species (ROS). We investigated if galectin-3 is of importance in perinatal immune defence, focusing on plasma levels and neutrophil responsiveness.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området ->
Immunbiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reumatologi och inflammation
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
183056
Posten skapad:
2013-09-11 08:48
Posten ändrad:
2013-10-09 15:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007