transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The story of the English language: from local to colonial to global.

Författare och institution:
Monika Mondor (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Andersson Hval, Ulrika, Alistair Henry and Catharine Walker Bergström (Eds). Postcolonial Texts & Events: Cultural Narratives from the English-Speaking World. , s. 357-389
ISBN:
978-91-44-07069-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
182997
Posten skapad:
2013-09-10 12:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007