transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Metaphors of learning in educational research: from conditioned reflexes via conceptual change to performative action

Författare och institution:
Roger Säljö (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Contribution to the 15th European Association for Research on Learning and Instruction Conference, Munich, August 27-31, 2013,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Nyckelord:
Lärande, metaforer
Postens nummer:
182982
Posten skapad:
2013-09-10 10:49
Posten ändrad:
2013-11-21 12:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007