transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Avslutande reflexioner

Författare och institution:
Henry Ascher (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
Från apati till aktivitet. Teori och behandling av flyktingbarn med svår psykisk ohälsa, s. 215-229
ISBN:
978-91-44-06815-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri ->
Barn- och ungdomspsykiatri
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Samhällsmedicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
182883
Posten skapad:
2013-09-06 13:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007