transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Från apati till aktivitet. Teori och behandling av flyktingbarn med svår psykisk ohälsa

Redaktör(er):
Henry Ascher (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Anders Hjern (-)
ISBN:
978-91-44-06815-2
Antal sidor:
249
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Från apati till aktivitet Flyktingbarn som söker en fristad i vårt land påverkas ofta av egna svåra upplevelser av krig, våld och övergrepp. Många utvecklar allvarliga tecken till psykisk ohälsa. En del barn utvecklar ett apatiskt uppgivenhetssyndrom. När de så kallade apatiska flyktingbarnen dök upp i början av 2000-talet var bristen på kunskap stor. Inte sällan ledde det till att barnen inte fick hjälp eller att insatserna försämrade barnens tillstånd. I dag har både forskning och erfarenheterna av förebyg- gande insatser och behandling gjort stora framsteg. Denna bok är den första i sitt slag om teori och behandling av barn med svåra uppgivenhets- syndrom, kunskaper som rör alla traumatiserade flyktingbarn som, om de inte behandlas på rätt sätt, riskerar att utveckla uppgivenhetssyndrom. Bokens författare är forskare, läkare, psykologer, sjukgymnaster, jurister, psykoterapeuter, sjuksköterskor, socionomer och socialpedagoger. Boken tar bland annat upp: • Effekter av långvarig stress på föräldra-barnrelationen • Biologiska och psykologiska effekter av trauma och uppgivenhetssyndrom • Beskrivningar av olika behandlingsmodeller • Nutritionsbehandling vid uppgivenhetssyndrom • Förebyggande insatser • Historiska erfarenheter av uppgivenhetssyndrom • Mänskliga rättigheter och etik • Asylprocessen och juridik • Hur påverkas behandlaren? Boken riktar sig till alla som möter flyktingbarn med svår psykisk ohälsa eller uppgivenhetssyn- drom: läkare, sjuksköterskor, studenter och andra inom vård, socialtjänst, skola, förskola, kom- muner och andra myndigheter men också alla viktiga personer som finns runt barnen och deras familjer i sociala nätverk och frivilligorganisationer.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri ->
Barn- och ungdomspsykiatri
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Samhällsmedicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Medicinsk etik
Postens nummer:
182876
Posten skapad:
2013-09-06 13:13
Posten ändrad:
2013-10-14 12:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007