transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Film, historia: konfrontationer

Författare och institution:
Andrej Slávik (Filmhögskolan)
Publicerad i:
ArtMonitor, 2010 ( 9 ) s. 172–231
ISSN:
1653-9958
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
HUMANIORA ->
Konst ->
Filmvetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora ->
Estetik
Nyckelord:
film, historia, kompilationsfilm, Siegfried Kracauer (1889-1966)
Postens nummer:
182849
Posten skapad:
2013-09-05 14:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007