transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Learning to argue as a biotechnologist: Disprivileging opposition to genetically modified food.

Författare och institution:
Anne Solli (Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers); Frank Bach (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); Björn Åkerman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi, Chalmers)
Publicerad i:
Cultural Studies of Science Education, 9 ( 1 ) s. 1-23
ISSN:
1871-1502
E-ISSN:
1871-1510
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
182821
Posten skapad:
2013-09-04 16:48
Posten ändrad:
2016-07-06 13:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007