transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Identification of intermediate risk breast cancer patients with1-3 positive lymph nodes and excellent survival after tamoxifen as only systemic adjuvant therapy by use of markers of proliferation and apoptosis.

Författare och institution:
Barbro Linderholm (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); S Linder (-); L-G Arnesson (-); O Stål (-)
Publicerad i:
Breast (Edinburgh, Scotland), 22 ( 5 ) s. 643–649
ISSN:
1532-3080
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
According to current guidelines, patients with primary breast cancer and 1-3 lymph node metastases will in general be offered adjuvant chemotherapy.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Postens nummer:
182810
Posten skapad:
2013-09-04 15:03
Posten ändrad:
2013-10-09 14:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007