transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Long-term outcomes of epilepsy surgery in Sweden: A national prospective and longitudinal study.

Författare och institution:
Anna Edelvik (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Bertil Rydenhag (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Ingrid Olsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Roland Flink (-); Eva Kumlien (-); Kristina Källén (-); Kristina Malmgren (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi)
Publicerad i:
Neurology, 81 ( 14 ) s. 1244-1251
ISSN:
1526-632X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To investigate prospective, population-based long-term outcomes concerning seizures and antiepileptic drug (AED) treatment after resective epilepsy surgery in Sweden.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
182799
Posten skapad:
2013-09-04 14:28
Posten ändrad:
2013-10-09 14:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007