transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Foul play is associated with injury incidence: an epidemiological study of three FIFA World Cups (2002-2010).

Författare och institution:
Jaakko Ryynänen (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Astrid Junge (-); Jiri Dvorak (-); Lars Peterson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Hannu Kautiainen (-); Jon Karlsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Mats Börjesson (-)
Publicerad i:
British journal of sports medicine, 47 s. 986-99
ISSN:
1473-0480
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Foul play has been considered as one of the most important known extrinsic risk factors for injuries in football.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Ortopedi
Postens nummer:
182764
Posten skapad:
2013-09-03 16:03
Posten ändrad:
2013-10-14 12:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007