transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Emerging roles of Cdk8 in cell cycle control

Författare och institution:
Zsolt Szilagyi (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Claes M Gustafsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi)
Publicerad i:
Biochimica Et Biophysica Acta-Gene Regulatory Mechanisms, 1829 ( 9 ) s. 916-920
ISSN:
1874-9399
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Cyclin dependent kinase 8 (Cdk8) is a component of Mediator, an evolutionary conserved multiprotein complex that regulates RNA polymerase II-dependent transcription. Cdk8 has been implicated as a regulator of multiple steps in cell cycle progression. We here discuss recent advances in our understanding of Cdk8 function and a possible role for Mediator as a hub for integrating transcription regulation with cell cycle progression. (c) 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Wnt/beta-catenin signaling, Mitosis, Stem cells, Differentiation, Protein stability, Mediator, rna-polymerase-ii, carboxy-terminal domain, beta-catenin, transcription, factor, dependent kinase, gene-expression, fission yeast, schizosaccharomyces-pombe, saccharomyces-cerevisiae, chromatin, architecture
Postens nummer:
182602
Posten skapad:
2013-09-02 11:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007