transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

HR-transformation på svenska: om organisering av HR-arbete

Författare och institution:
Anders Boglind (Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation); Freddy Hällsten (Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation); Per Thilander (Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation)
ISBN:
9789144091709
Antal sidor:
256
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Några år in på 2000-talet började många svenska organisationer förändra sin HR-funktion utifrån ett koncept som utvecklats i amerikanska storföretag. Konceptet marknadsfördes internationellt av konsulter som ”HR transformation”. Kombinerat med en leveransmodell baserad på shared service, inspirerad av den amerikanske gurun Dave Ulrich, var målet effektivisering och omfokusering mot mer strategiska HR-uppgifter. Vi har följt sju svenska organisationers försök att införa konceptet. Vi ville förstå varför det fått ett så stort genomslag och i vilken grad det påverkat för HR-arbetets inriktning och arbetssätt samt konsekvenser för linjechefer. Resultaten visar att transformationsidéerna var attraktiva därför att de kunde kopplas till rationella mål om kostnadseffektivisering och central kontroll. Men genomförande och måluppfyllelsen varierar och har ofta påverkats av faktorer som inte beaktats i den rationella planeringsprocessen.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
182565
Posten skapad:
2013-08-30 16:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007