transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Language and mathematical problems as precursors of psychotic-like experiences and juvenile mania symptoms.

Författare och institution:
M Cederlöf (-); P Ostberg (-); E Pettersson (-); Henrik Anckarsäter (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); C Gumpert (-); Sebastian Lundström (Centrum för etik, juridik och mental hälsa & Gillbergcentrum); P Lichtenstein (-)
Publicerad i:
Psychological medicine, 44 ( 6 ) s. 1293-1302
ISSN:
1469-8978
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Background. Psychotic-like experiences (PLEs) and juvenile mania in adolescence index risk for severe psychopathology in adulthood. The importance of childhood problems with communication, reading, speech and mathematics for the development of PLEs and juvenile mania is not well understood. Method. Through the Child and Adolescent Twin Study in Sweden, we identi fi ed 5812 children. The parents were interviewed about their children ’ s development at age 9 or 12 years. At age 15 or 18 years, children and parents com- pleted questionnaires targeting current PLEs and juvenile mania symptoms. Logistic regressions were used to assess associations between problems with communication, reading, speech and mathematics and PLEs/juvenile mania symp- toms. To evaluate the relative importance of genes and environment in these associations, we used bivariate twin ana- lyses based on structural equation models. Results. Children with parent-endorsed childhood problems with communication, reading and mathematics had an increased risk of developing auditory hallucinations and parental-reported juvenile mania symptoms in adolescence. The most consistent fi nding was that children with childhood problems with communication, reading and mathematics had an increased risk of developing auditory hallucinations [for example, the risk for self-reported auditory hallucina- tions at age 15 was increased by 96% for children with communication problems: OR (odds ratio) 1.96, 95% con fi dence interval (CI) 1.33 – 2.88]. The twin analyses showed that genetic effects accounted for the increased risk of PLEs and juven- ile mania symptoms among children with communication problems. Conclusions. Childhood problems with communication, reading and mathematics predict PLEs and juvenile mania symptoms in adolescence. Similar to the case for schizophrenia and bipolar disorder, PLEs and juvenile mania may share genetic aetiological factors.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri ->
Barn- och ungdomspsykiatri
Nyckelord:
Juvenile mania symptoms; language problems; mathematical problems; psychotic-like experiences
Postens nummer:
182503
Posten skapad:
2013-08-29 15:48
Posten ändrad:
2014-12-29 15:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007