transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Inclusion in Practice: Sofia´s situations for interaction

Författare och institution:
Ulla Alexandersson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
International Journal of Special Education, 26 ( 3 ) s. 10
ISSN:
0827-3383
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
182500
Posten skapad:
2013-08-29 15:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007