transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Funktionshindrade barns röst behövs.

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i tidningen HelaHälsingland den 26 augusti 2013.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
Nyckelord:
Barn, funktionshinderforskning, funktionsnedsättningar, Handisam, Barnombudsmannen, multidisciplinär forskning
Postens nummer:
182487
Posten skapad:
2013-08-29 13:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007