transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Civil Society and Regional Trade Integration in Southern Africa

Författare och institution:
Andreas Godsäter (Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning)
Publicerad i:
Mapping Agency: Comparing Regionalisms in Africa. Ulrike Lorenz and Martin Rempe (Eds.), s. 115-132
ISBN:
978-1-4094-6510-2
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Ashgate
Förlagsort:
Farnham
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Postens nummer:
182425
Posten skapad:
2013-08-28 13:20
Posten ändrad:
2014-03-12 16:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007