transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Irresistible Rise of the Special Educational Needs Industry – the case of Sweden.

Författare och institution:
Eva Hjörne (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
ECER, Istanbul, September 2013,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
182359
Posten skapad:
2013-08-27 14:47
Posten ändrad:
2013-11-28 14:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007