transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att platsa i en skola för alla – elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan.

Rev. upplaga

Författare och institution:
Eva Hjörne (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Roger Säljö (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
182356
Posten skapad:
2013-08-27 14:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007