transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Review of Painter, Martin, and Unsworth (2013) "Reading Visual Narratives: Image Analysis of Children's Picture Books"

Författare och institution:
Daniel Lees Fryer (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Linguist List, 24 ( 24-2565 )
ISSN:
1068-4875
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Engelska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturstudier
HUMANIORA ->
Konst ->
Bildkonst
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
children's picture books, image analysis, social semiotics, systemic-functional theory, multimodality, visual narratives
Postens nummer:
182301
Posten skapad:
2013-08-27 10:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007