transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nursing students' experiences of involvement in clinical research: An exploratory study.

Författare och institution:
Ingela Henoch (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Eva Jakobsson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Anneli Ozanne (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Hanna Falk (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Kristin Falk (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Elisabeth Kenne Sarenmalm (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Joakim Öhlén (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Isabell Fridh (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Nurse education in practice, 14 ( 2 ) s. 188–194
ISSN:
1873-5223
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Nursing education can positively affect nurses' attitudes toward nursing research, resulting in better patient outcomes. Experiential learning theory was the basis for this study.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
Kolbs’s experiential learning theory, Learning styles, Nursing education, Nursing students
Postens nummer:
182177
Posten skapad:
2013-08-23 15:04
Posten ändrad:
2016-08-26 11:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007