transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On the Exact Solution to a Smart Grid Cyber-Security Analysis Problem

Författare och institution:
Kin Cheong Sou (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Henrik Sandberg (-); Karl Henrik Johansson (-)
Publicerad i:
IEEE Transactions on Smart Grid, 4 ( 2 ) s. 856-865
ISSN:
1949-3053
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This paper considers a smart grid cyber-security problem analyzing the vulnerabilities of electric power networks to false data attacks. The analysis problem is related to a constrained cardinality minimization problem. The main result shows that an relaxation technique provides an exact optimal solution to this cardinality minimization problem. The proposed result is based on a polyhedral combinatorics argument. It is different from well-known results based on mutual coherence and restricted isometry property. The results are illustrated on benchmarks including the IEEE 118-bus, IEEE 300-bus, and the Polish 2383-bus and 2736-bus systems.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Optimeringslära, systemteori
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Elektroteknik och elektronik ->
Reglerteknik
Chalmers styrkeområden:
Energi
Informations- och kommunikationsteknik
Postens nummer:
181991
Posten skapad:
2013-08-21 17:50
Posten ändrad:
2014-09-29 09:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007