transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vem blir excellent forskare?

Författare och institution:
Petra Angervall (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Kön och karriär i akademin. En studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet, s. 143-164
ISBN:
978-91-7346-761-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Acta Universitatis Gothoburgensis
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Kön, karriär, forskning, excellens
Ytterligare information:
Gothenburg Studies in Educational Sciences nr 341, ISSN 0436-1121
Postens nummer:
181941
Posten skapad:
2013-08-21 10:04
Posten ändrad:
2015-01-21 12:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007