transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Developing of the future: scaffolded Darwinism in societal evolution

Författare och institution:
Claes Andersson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori, Chalmers); Anton Törnberg (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap); Petter Törnberg (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori, Chalmers)
Publicerad i:
Behavioral and Brain Sciences, 37 ( 4 ) s. 417-418
ISSN:
0140-525X
E-ISSN:
1469-1825
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We sympathize with the project of a synthetic approach for devising a "theory of intentional change" and agree that Darwinism should be central in such a theory. But Darwinism is not the only process of evolution that needs to be included. Evolutionary biology itself has taken such a turn recently, with the emergence of developmental evolutionary approaches.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Postens nummer:
181936
Posten skapad:
2013-08-20 21:38
Posten ändrad:
2016-07-05 08:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007