transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Measurements of total and regional body composition in preschool children: A comparison of MRI, DXA, and anthropometric data.

Författare och institution:
Ann-Katrine Karlsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Joel Kullberg (-); Eira Stokland (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Kerstin Allvin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Eva Gronowitz (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Pär-Arne Svensson (-); Jovanna Dahlgren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Obesity (Silver Spring, Md.), 21 ( 5 ) s. 1018-24
ISSN:
1930-739X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
There are clear sex differences in the distribution of visceral adipose tissue (VAT) and subcutaneous adipose tissue (SAT) in adults, with males having more VAT and less SAT than females. This study assessed whether these differences between the sexes were already present in preschool children. It also evaluated which measures of body composition were most appropriate for assessing abdominal obesity in this age group.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
181874
Posten skapad:
2013-08-20 11:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007