transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Discrete Hardy Spaces Related to Powers of the Poisson Kernel

Författare och institution:
Jonatan Vasilis (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Mathematica Scandinavica, 112 ( 2 ) s. 240-257
ISSN:
0025-5521
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Discrete Hardy spaces H-alpha(1) (partial derivative T), related to powers alpha >= 1/2 of the Poisson kernels on boundaries partial derivative T of regular rooted trees, are studied. The spaces for alpha > 1/2 coincide with the ordinary atomic Hardy space on partial derivative T, which in turn is strictly smaller than H-1/2(1)(partial derivative T). The Orlicz space L log log L(partial derivative T) characterizes the positive and increasing functions in H-1/2(1)(partial derivative T), but there is no such characterization for general positive functions.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
181853
Posten skapad:
2013-08-20 11:09
Posten ändrad:
2016-07-12 13:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007