transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Selective cleavage of 3,5-bis-(trifluoromethyl)benzylcarbamate by SmI2-Et3N-H2O

Författare och institution:
Tobias Ankner (Institutionen för kemi och molekylärbiologi); Anna Said Stålsmeden (Institutionen för kemi och molekylärbiologi); Göran Hilmersson (Institutionen för kemi och molekylärbiologi)
Publicerad i:
Chemical Communications, 49 ( 61 ) s. 6867-6869
ISSN:
1359-7345
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
A novel electron poor protection group for amines has been developed. It undergoes rapid cleavage by SmI2-Et3N-H2O and its orthogonality towards the regular benzyl carbamate group (CBz) under reductive or transfer hydrogenolytic conditions is reported.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Organisk kemi
Nyckelord:
amino-protecting group, samarium(ii) iodide, organic-chemistry, peptide-synthesis, reductions, additives, diiodosamarium, deprotection, alcohols, reagent
Postens nummer:
181841
Posten skapad:
2013-08-20 10:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007