transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Automatisk identifiering av semantisk förändring med hjälp av lexikala distributionella mönster

Författare och institution:
Karin Cavallin (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
12. konferanse om leksikografi i Norden - Oslo 13.-16. august 2013,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Nyckelord:
Semantisk förändring, språkteknologi
Postens nummer:
181833
Posten skapad:
2013-08-20 09:42
Posten ändrad:
2014-01-21 15:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007