transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Achieving a healthy sound environment in hospitals. Keynote paper

Författare och institution:
Kerstin Persson Waye (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Erica Ryherd (-)
Publicerad i:
InterNoise, 15-18 september, Innsbruck, Austria, s. 8 pages
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Miljömedicin och yrkesmedicin ->
Miljömedicin
Ytterligare information:
http://www.internoise2013.com/index.php/program.html
Postens nummer:
181800
Posten skapad:
2013-08-19 16:39
Posten ändrad:
2015-06-10 14:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007