transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Stötte till laering - tradisjoner och perspektiver

Författare och institution:
Roger Säljö (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
R. J. Krumsvik & R. Säljö (Red.), Praktisk-pedagogisk utdanning, s. 53-79
ISBN:
978-82-450-1280-4
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Fagbokforlaget
Förlagsort:
Bergen
Publiceringsår:
2013
Språk:
norska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
181793
Posten skapad:
2013-08-19 13:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007