transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Antibiotic resistance profiles of bacterial strains isolated from a treatment plant receiving waste-water from the manufacture of pharmaceuticals

Författare och institution:
Nachiket Marathe (-); RR Viduthalai (-); M Gomila (-); Edward R.B. Moore (Institutionen för biomedicin); Y. Shouche (-)
Publicerad i:
SETAC Europe 21st Annual Meeting; Ecosystem Protection in a Sustainable World: A challenge for Science and Regulation, 15-19 May 2011, s. 212
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Infektionsmedicin
Postens nummer:
181766
Posten skapad:
2013-08-19 11:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007