transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Arealbruksendringer i tettstedsnære områder - en pilotstudie på effekten av drivkrefter og jordkvalitet i Sandnes og Sarpsborg.

Författare och institution:
Arnold Arnoldussen (-); Sebastian Eiter (-); Elin Slätmo (Institutionen för ekonomi och samhälle, Kulturgeografi); Marie Stenseke (Institutionen för ekonomi och samhälle, Kulturgeografi); Frauke Hofmeister (-)
Antal sidor:
67-69
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Bioforsk Fokus 8(2)
Publiceringsår:
2013
Språk:
norska
Sammanfattning (abstract):
En studie ble gjennomført i to kommuner, Sandnes og Sarpsborg, for å se på omfang og plassering av arealbruksendringer over tid. De viktigste drivkreftene bak endringene er tettstedsutvikling i form av boligbygging, infrastruktur og næringsutvikling. I den undersøkte perioden fra 1970/80-tallet til 2003 var jordkvalitet ikke en viktig faktor som ble tatt hensyn til under nedbygging og nydyrking.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Kulturgeografi
Nyckelord:
jordkvalitet; arealbruksendringer; jordvern
Postens nummer:
181753
Posten skapad:
2013-08-19 09:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007