transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

På vilka sätt har gräsrotsbyråkraterna makt?

Författare och institution:
Helena Stensöta (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Statsvetenskapens frågor / Li Bennich-Björkman (red.), s. 186-200
ISBN:
978-91-44-09111-2
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Nyckelord:
gräsrotsbyråkrati, implementering, aktörer
Postens nummer:
181593
Posten skapad:
2013-08-15 15:49
Posten ändrad:
2013-08-29 12:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007