transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Genus och etik i förvaltningens processer

Författare och institution:
Helena Stensöta (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Politik som organisation. Förvaltningspolitikens grundproblem, s. 142-167
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
SNS Förlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Nyckelord:
genus, förvaltning, implementering, offentlig etik
Postens nummer:
181582
Posten skapad:
2013-08-15 15:23
Posten ändrad:
2013-08-15 15:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007