transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The negated imperative in Russian and other Slavic languages

Författare och institution:
Nadezjda Zorikhina Nilsson (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Diachronic and Typological Perspectives on Verbs. F. Josephson & I. Söhrman (eds), s. 79-106
ISBN:
978-90-272-0601-5
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
John Benjamins Publishing Company
Förlagsort:
Amsterdam/Philadelphia
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
Slavic languages, aspect, modality, negated imperative
Postens nummer:
181580
Posten skapad:
2013-08-15 15:18
Posten ändrad:
2013-08-15 15:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007