transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

VUT v Wilson; UWA v Gray and University Intellectual Property Policies

Författare och institution:
William Van Caenegem (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Australian intellectual property journal, 21 ( 3 ) s. 148-163
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
181546
Posten skapad:
2013-08-15 14:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007