transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Aktivitet & Relation: mål och medel inom psykosocial rehabilitering. Recension

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Socialmedicinsk tidskrift , ( 2 ) s. 189-190
ISSN:
0037-833X
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Psykosocial rehabilitering, aktivitet, relation, lärobok
Postens nummer:
181544
Posten skapad:
2013-08-15 14:06
Posten ändrad:
2013-09-09 15:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007