transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effect of External Acetaldehyde on Glycolytic Oscillations in Individual Yeast Cells

Författare och institution:
Anna-Karin Gustavsson (Institutionen för fysik (GU)); Mattias Goksör (Institutionen för fysik (GU)); Caroline B. Adiels (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
Optical Molecular Probes, Imaging and Drug Delivery, s. Page JT2A.23
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Yeast cells in dense cultures can synchronize their glycolytic oscillations via acetaldehyde. Combining optical tweezers with microfluidics, the effect of external acetaldehyde on glycolytic oscillations in individual cells has been investigated.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Atom- och molekylfysik och optik ->
Optik
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Atom- och molekylfysik och optik ->
Optisk fysik
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Biokemi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Biokemi ->
Molekylärbiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biofysik ->
Molekylär biofysik
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Cellbiologi
Postens nummer:
181536
Posten skapad:
2013-08-15 13:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007