transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effect of MAPK Inhibitor on the Arsenite uptake by Aquaglyceroporin in Single Yeast Cells.

Författare och institution:
Doryaneh Ahmadpour (Institutionen för fysik (GU)); Amin Abbaszadehbanaeiyan (Institutionen för fysik (GU)); Morten Grøtli (Institutionen för kemi och molekylärbiologi); Mattias Goksör (Institutionen för fysik (GU)); Caroline B. Adiels (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
Optical Molecular Probes, Imaging and Drug Delivery, s. Page MM2C.5
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Regulating arsenic uptake is imperative due to its carcinogenicity. Combining microfluidics, optical tweezers and fluorescence microscopy, the arsenite uptake by Fps1 using a selective kinase inhibitor is investigated using a single cell analysis platform.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Atom- och molekylfysik och optik ->
Optisk fysik
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Biokemi ->
Molekylärbiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biofysik ->
Molekylär biofysik
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Cellbiologi
Postens nummer:
181534
Posten skapad:
2013-08-15 13:51
Posten ändrad:
2013-08-15 13:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007