transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ungdomar som lämnar placeringar i dygnsvård

Författare och institution:
Ingrid Höjer (Institutionen för socialt arbete); Sjöblom Yvonne (-)
Publicerad i:
All lära av fosterbarn - gemensamma erfarenheter av intervjuarbete. Allmänna Barnhuset,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Placerade ungdomar, självständigt liv, stöd från socialtjänst
Postens nummer:
181519
Posten skapad:
2013-08-15 13:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007