transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tänka fritt, tänka rätt. En studie om värdeöverföring och kritiskt tänkande i gymnasieskolans undervisning

Thinking Freely, Thinking Right. A study of value transfer and critical

Författare och institution:
Anna-Karin Wyndhamn (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Gothenburg studies in educational sciences / Acta Universitatis Gothoburgensis, ISSN 0436-1121 ; nr 336
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Datum för examination:
2013-05-16
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
Swedish upper secondary education, discourse analysis, ethnography, values, critical thinking, positioning, power, pupils, teachers
Postens nummer:
181509
Posten skapad:
2013-08-15 12:53
Posten ändrad:
2015-01-14 10:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007