transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Barn och socialarbetare berättar om utredningar och biståndsinsatser. Ett forskningsprojekt om socialtjänstens arbete med barn och deras familjer.

Författare och institution:
Monica Nordenfors (Institutionen för socialt arbete); Eva Landmér (Institutionen för socialt arbete)
ISBN:
978-91-637-3491-5
Antal sidor:
108
Publikationstyp:
Bok
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Under senare år har det sociala arbetet i Sverige i allt högre grad tvingats förhålla sig till krav på en mer vetenskapligt underbyggd kunskapsbas. Mot bakgrund av detta har frågan väckts hur en liten kommun som Svaleby ska agera inom socialtjänstens arbete med barn och familj. Syftet med studien är att öka medvetenheten om vad som faktiskt görs idag, vad det leder till samt att utveckla befintlig verksamhet. Rapportens empiriska avsnitt består av två delar. Den första belyser hur några barn och unga som varit med om att utredas av socialtjänsten och som har beviljats bistånd beskriver sina erfarenheter. Barns delaktighet diskuteras generellt samt specifikt i förhållande till de intervjuade barnens upplevelser. I den andra delen beskrivs och analyseras personalens berättelser om hur det är att arbeta med utsatta barn och familjer inom socialtjänsten i Svaleby. De organisatoriska förutsättningarna och socialarbetarnas position i organisationen diskuteras. Studien är finansierad av Skaraborgsinstitutet och Svaleby kommun.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Socialtjänst, barn, familj, delaktighet, utredning
Postens nummer:
181463
Posten skapad:
2013-08-15 10:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007