transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Har det statliga tillgänglighetsarbetet havererat? Utsträckta händer till funktionshinderrörelsen saknas.

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel. Sociala Nätet – Nyheter, debatt och kunskap om socialt arbete den 9 juli 2013.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
Nyckelord:
Tillgänglighet, forskningsrapport, funktionshinder, funktionsnedsättning, Göteborgs-Posten, Regionmagasinet
Postens nummer:
181444
Posten skapad:
2013-08-15 09:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007