transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Strategy of Cultural Americanization

Författare och institution:
Elisabeth Bladh (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Journal of American Studies of Turkey, 2011 ( 33-34 ) s. 65-74
ISSN:
1300-6606
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Nyckelord:
cultural adaptation, swedish, american, sara kadefors, translation, childrens litterature
Postens nummer:
181397
Posten skapad:
2013-08-14 14:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007