transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Testing for Cointegration Using the Johansen Methodology when Variables are Near Integrated: Size Distortions and Partial Remedies

Författare och institution:
Erik Hjalmarsson (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Pär Österholm (-)
Publicerad i:
Empirical Economics, 39 ( 1 ) s. 51-76
ISSN:
0377-7332
E-ISSN:
1435-8921
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
181380
Posten skapad:
2013-08-14 13:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007