transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cognitive behavioural therapy for treatment-resistant depression.

Författare och institution:
Elias Eriksson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi)
Publicerad i:
Lancet, 381 ( 9880 ) s. 1814
ISSN:
1474-547X
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmakologi och toxikologi ->
Farmakologi
Nyckelord:
Antidepressive Agents, therapeutic use, Cognitive Therapy, Depressive Disorder, Treatment-Resistant, therapy, Female, Humans, Male, Primary Health Care
Postens nummer:
181370
Posten skapad:
2013-08-14 13:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007