transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pennfäktaren. Socialt arbete och opinionsbildning.

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
ISBN:
978-91-71-11148-7
Antal sidor:
96
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Meyers förlag
Förlagsort:
Gävle
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Socialt arbete, opinionsbildning, debatt, pennfäktare, socialarbetare, media, samhällspolitisk debatt, socionomer, socionomprogrammet
Postens nummer:
181346
Posten skapad:
2013-08-14 10:22
Posten ändrad:
2016-05-04 14:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007