transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Evaluating long-term predictive power of standard reliability growth models on automotive systems

Författare och institution:
Rakesh Rana (Institutionen för data- och informationsteknik (GU)); Miroslaw Staron (Institutionen för data- och informationsteknik (GU)); Christian Berger (Institutionen för data- och informationsteknik (GU)); Jörgen Hansson (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers), Chalmers); Martin Nilsson (-); Fredrik Törner (-)
Publicerad i:
Proceedings of the 24th IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering, Pasadena, CA, 2013,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Elektroteknik och elektronik ->
Datorsystem
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Elektroteknik och elektronik ->
Inbäddad systemteknik
Postens nummer:
181332
Ingår i post nr:
Posten skapad:
2013-08-14 08:36
Posten ändrad:
2014-03-21 10:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007