transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bone formation markers during growth hormone treatment in short prepubertal children.

Författare och institution:
Diana Swolin-Eide (-); B Andersson (-); P Magnusson (-); Berit Kriström (-); Kerstin Albertsson-Wikland (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Thirty-Fifth Annual Meeting of the American Society for Bone and Mineral Research. Baltimore, Maryland, USA October 4–7, 2013, s. S341
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Ortopedi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
181328
Posten skapad:
2013-08-14 08:16
Posten ändrad:
2014-01-10 15:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007